Historie

Sinds 1928 zit het vak al in het bloed van de familie Manders.Lenard Manders is begonnen in een gehuurd schuurtje aan de schutsboom. Daarna werd aan de Stationsstraat 104 een nieuw woon/winkelpandgebouwd. Tegelijk had Harrie Manders aan de Blasiusstraat in Deurne-Zeilberg een fietsenwinkel in de "Plankenkeet". 

Het gezin Manders groeide en het huisje werd te klein in Deurne-Zeilberg. Met de gezondheid van Lenard ging het steeds slechter en trok Harrie met het hele gezin naar de Stationsstraat 104 in Deurne.

Na het overlijden van Lenard nam Harrie de zaak over in 1959.

Helaas, moest de winkel plaatsmaken voor de nieuw aan te leggen kruising Sint Willibrodrusplantsoen / Sationsstraat. De gemeente eiste de locatie op. 

Harrie besloot, omdat hij graag in dit deel van Deurne wilde blijven wonen en werken, nieuwbouw te plegen en kocht een stuk grond gelegen aan de Stationsstraat 108, de huidige locatie waar het bedrijf Manders Fietsen is gevestigd.

Zijn zoon Gerard nam samen met zijn echtgenote Thea Manders-Hieltjes de zaak over van Harrie in 1980. Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd, de ene verbouwing volgde de andere op.
Er werd gestopt met bromfietsen en de fiets werd het middelpunt. Het werd vanaf nu een een Speciaalzaak in Gazelle Fietsen. Het begon met gewone fietsen, maar de sportfietsen volgde snel. De groei is ingezet en het 1ste personeelslid werd een feit, William van de Weyer, alweer 36 jaar in dienst draagt ook zijn steentje bij. Zoon Harald deed ook zijn intrede net als nu chef werkplaats Mark van de Kerkhof.

In 2012 nam Harald de zaak over en is de winkel uitgebreid met Stationsstraat 110. De grotere vraag naar race-,atb- en cyclocross-fietsen komt hier tot uitdrukking. De passie van fietsen wordt hier tot in detail zichtbaar gemaakt. Het asssortiment fietsen is uitgebreid met Gazelle, Koga, Cortina, Pegasus, Giant, Ridley en Colnago.
 
Door de opkomst van de e-bikes werd het noodzakelijk een e-bike center te bouwen. Nu werken we met een team van 6 medewekers Alex, Daphne, Marcel, Mark, Reno en William
de vrouw van Harald, Carolien zorgt voor de administratieve controle. 

De 4 generaties...


   
Leonard Manders                Harrie Manders                     Gerard Manders                          Harald Manders  

Rijwielhandel Manders

 
 
 
Leonard Manders.

Eerste generatie

Leonardus Manders was smid en als machinist werkzaam van 2 juli 1902 t/m 13 juli 1929 op de strohulzenfabriek Lohe in de Stationsstraat. Elke werkdag toog hij in alle vroegte naar den Huls om alle machinerieën op te starten. Als de fabricage dan goed draaide ging hij naar huis en werkte hij in zijn eigen bedrijf: het repareren van fietsen. Aan het einde van de dag moest hij weer terug om alles weer uit te schakelen en zo nodig onderhoud te plegen.
Hij woonde met zijn gezin op het adres Dorp A.312 gewijzigd in A.309a, dit adres was later Schutsboom A.418b.
Hij huurde een werkplaatsje bij Pietje Moors op de Schutsboom. Hij begon daar een zaak in de verkoop en reparatie van fietsen. 
Op 20 mei 1926 vroeg hij een bouwvergunning aan voor een woonhuis met fietsenwinkel op Stationsstraat A.421, B.86, B.58b, B.77 en tenslotte Stationsstraat 104.
Dit pand werd ongeveer gelijktijdig gebouwd met het huis van Piet Berkers aan de Stationsstraat 102.
Vanaf 8 mei 1928 was Rijwielhandel Manders gevestigd aan de Stationsstraat op de hoek met de Schutsboom.

Tweede generatie

 
Villa Plankenkeet in Zeilberg.
 
Werkplaats in Zeilberg.

Zoon Harrie Manders trouwde op 7 juli 1942 met Anneke van de Weijer. Zij gingen wonen in villa Plankenkeet, het kleine houten huisje in de Blasiusstraat in Zeilberg, naast kapper Harrieke Maas.
Daar begon Harrie fietsen te repareren.
Leonard werkte in het werkhuis Stationsstraat B.77. Maar vaak deed hij de zaak op slot om in Zeilberg zijn zoon Harrie te helpen. De klanten, die aan de gesloten deur kwamen, wisten gauw de fietsenmaker in de Zeilberg te vinden.

Op 27 december 1945 trouwde Leonards dochter Maria met Piet van Hoek. Zij woonden bij Leonard in. Daar werd op 18 maart 1947 Hans van Hoek geboren.

Er moest verhuisd worden vanwege de grootte van het gezin en vanwege de zaak met werkhuis. Inmiddels had Harrie in Zeilberg namelijk al vijf kinderen en het kleine houten huisje werd te krap. Daarom werd op één en dezelfde dag, 2 oktober 1948, overgestoken: Harrie trok met zijn gezin naar Stationsstraat 104, Piet en Maria naar Zeilberg.

 
Rijwielhandel Stationsstraat 104.

Leonard woonde beurtelings een paar weken bij zoon Harrie in de Stationsstraat en bij dochter Maria in Meterik en Horst. Leonard en Harrie beheerden samen Rijwielhandel Manders.
Bij het overlijden van Leonard op 11 april 1959 nam Harrie de zaak over. Hij breidde de zaak uit met bromfietsen en de reparatie ervan.

In 1972 moest Stationsstraat 104 wijken voor de aanleg van de verbindingsweg tussen het Willibrordusplantsoen en de Stationsstraat. Ondertussen was op de plaats van de oude strohulzenfabriek/Natex een nieuwe zaak gebouwd: Rijwielhandel Manders. Daar bleef Harrie tot aan zijn pensioen werken.
Derde generatie

Na die tijd kwam de leiding geheel te rusten op de schouders van zijn zoon Gerard (1947). Op 1 januari 1983 nam Gerard de zaak over. Het was een moderne winkel met 800 m2 vloeroppervlak en acht medewerkers. Het verkoopassortiment werd uitgebreid met racefietsen en elektrische fietsen.

 
Rijwielhandel Stationsstraat 108-110.
Foto's Familie Manders en Hans van Hoek.

Vierde generatie

Ook Harald (1978), zoon van Gerard Manders en Thea Hieltjes, werkte samen met zijn vader Gerard in de zaak en nam deze op 1 januari 2012 over.